top of page

SPOGEST: PHYSICAL PRODUCT DESIGN CASE STUDY

Role: Design Team Leader, Branding, 3D Modeling, Packaging Design, UX/UI Design, Analytics, Conversion Optimization

SpoGest là brand cung cấp bào tử lợi khuẩn dạng nước tại thị trường Mỹ, Châu Âu và một vài quốc gia khác.

Chúng tôi xây dựng và phát triển dựa mới giải quyết các vấn đề còn tồn đọng từ sản phẩm mà chúng tôi đã làm trước đó. Hiện nay sản phẩm đã phục vụ cho hơn 50,000 khách hàng trên toàn thế giới, có mặt trên các nền tảng thương mại khác nhau như: Shopify, Amazon, B2B, Wholesale...

Product Design Process

Với quy mô dự án startup, quy trình xây dựng và phát triển sản phẩm mới được tóm tắt như sau:

Digital Branding

Đây là giai đoạn quan trọng ảnh hưởng đến cách nhìn của người dùng tới sản phẩm. Chúng tôi liên tục research để xây dựng được branding strategy hợp lý.

Key Visual

Packaging Design 

Ở bước này, tôi bắt đầu từ việc tạo Problem Mind map từ sản phẩm trước đó, cùng với việc nghiên cứu các sản phẩm khác trên thị trường để lên ý tưởng, thiết kế bao bì sản phẩm đáp ứng được tối đa các yếu tố Subjective Qualitative và Objective Quantitative. Các thiết kế và thông tin trên bao bì cũng phải tuân thủ các quy định nghiêm ngặt của FDA ( U.S. Food and Drug Administration )

Việc cải thiện các vấn đề gặp nhiều rào cản. Ví dụ như phải tuân thu quy tắc loại thông tin, cách bố trí, kích thước vùng đặt thông tin và kích cỡ chữ cho từng loại thông tin nghiêm ngặt. Sau đây là một số giải pháp tôi đã nghiên cứu để cải thiện vấn đề, đã được nhiều khách hàng feedback trải nghiệm tốt.

Sitemap

Bằng các thông tin thu thập được từ các giai đoạn trên, tôi và Content Manager cùng nhau lên sơ đồ website. Với user flow chính là lead khách hàng về Homepage và convert khách mua luôn tại Homepage (lúc này có vai trò như Landing page).

UI Design

Conversion Optimization

Sau đây tôi xin trình bày một số metric đo được của website được design về UX/UI với website của sản phẩm cũ. 

bottom of page